Uncategorized

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีทางกล้องวีดีทัศน์

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีทางกล้องวีดีทัศน์ สถิติการผ่ […]

โปรแกรมผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีทางกล้องวีดีทัศน์ Read More »

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พิษณุโลก

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยลดการติดเชื้อ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ พิษณุโลก Read More »

โรคมือ เท้า ปาก

ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้แก่ อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ชัก ซึม อาเจียน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปอดบวมน้ำเฉียบพลัน

โรคมือ เท้า ปาก Read More »

รู้จักโรคข้อเข่าเสื่อม อาการ สาเหตุ พร้อมแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธี

โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การทำงานของกระดูกข้อต่อ และกระดูกบริเวณใกล้ข้อมีการสึกหรอและเสื่อมลงตามอายุ เมื่อไม่มีผิวกระดูกอ่อนมาห่อหุ้ม เนื้อกระดูกจึงมีการชนกันขณะรับน้ำหนัก

รู้จักโรคข้อเข่าเสื่อม อาการ สาเหตุ พร้อมแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธี Read More »