สิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้กดอัตโนมัติ

ตู้เต่าบิน

ตู้กดเครื่องดื่มเต่าบิน

ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM)

ATM

ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ ATM

ร้านค้า

ร้าน 7-11

ร้าน Save Drug