ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

คลินิกจักษุวิทยา

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

คลินิกจิตเวช

จิตเวชศาสตร์คือศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน

คลินิกทันตกรรม

พร้อมมอบบริการทางทันตกรรมแบบครบครัน เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม

ศูนย์รังสีวิทยา

ให้บริการตรวจทางรังสี คลื่นเสียงความถี่สูงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย

คลินิกศัลยกรรมกระดูก

“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆเป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีก

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

บริการในโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกันรักษาและการฟื้นฟูภายใต้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ

คลินิกสูตินรีเวช

ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธีถูกต้องรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บ

คลินิกอายุรกรรม

การดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัวและที่ปรึกษาทางสุขภาพ

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด

คลินิกโรคหู คอ จมูก

มีเครื่องมือทางการแพทย์ครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการให้ยาสลบ จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ

ศูนย์อุบัติเหตุ

เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนการเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้แต่เราสามารถป้องกัน

คลินิกไตเทียม

ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำที่ทำหน้าที่กรองของเสียสารพิษ

คลินิกหัวใจ

แผนกคลินิกโรคหัวใจหรือheart clinic โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ตั้งอยู่้ชั่น 2 ของโรงพยาบาล

ศูนย์แม่และเด็ก

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และครอบครัว

ระบบทางเดินอาหาร และตับ

ในร่างกายของคนเราประกอบด้วย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญ

ศัลยกรรมและการผ่าตัด

หากเอ่ยถึงการผ่าตัดรักษาโรค หลายคนคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก เพราะการผ่าตัดทางการแพทย์