ห้องพัก VV.I.P (ชั้น 5)

ภาพบรรยากาศห้องพัก VV.I.P (ชั้น 5)

รายละเอียดห้องพัก VV.I.P (ชั้น 5)

ราคา: 10,000 บาท

ค่าห้องพัก : 7,200 บาท

พื้นที่ห้อง : 68 ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 800 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง