ห้อง Standard 6A ชั้น 6

ภาพบรรยากาศห้อง Standard 6A ชั้น 6

รายละเอียดห้อง Standard 6A ชั้น 6

ราคา: 4,700 บาท

ค่าห้องพัก : 2,500 บาท

พื้นที่ห้อง : 32 ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 500 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง