ห้อง V.I.P ชั้น 6

ภาพบรรยากาศห้อง V.I.P ชั้น 6

รายละเอียดห้อง V.I.P ชั้น 6

ราคา: 7,800 บาท

ค่าห้องพัก : 5,000 บาท

พื้นที่ห้อง : 68 ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 800 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ห้องพักอื่น ๆ