โรคของต่อมไทรอยด์ รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

โรคของต่อมไทรอยด์ อย่านิ่งนอนใจ!

โรคก้อนเนื้อที่ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Nodule) เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดเนื้องอกเป็นก้อนเจริญเติบโตอยู่ในต่อมไทรอยด์ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง โดยชนิดก้อนเนื้อที่งอกบริเวณต่อมไทรอยด์แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ เนื้องอกชนิดไม่ร้ายของต่อมไทรอยด์ (Thyroid Adenoma) และ เนื้องอกชนิดเป็นพิษร้ายของต่อมไทรอยด์ (Toxic Adenoma) ที่มีผลต่อการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติต่ออวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งอาจนำไปสู่ โรคไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ และ ไทรอยด์ขาดฮอร์โมนได้ หรือหากก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อร้ายอาจนำไปสู่มะเร็งต่อมไทรอยด์  (Thyroid Carcinoma) ที่ทำลายระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมด

ถ้าไม่รักษาจะเป็นอย่างไร?

โดยทั่วไปก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์ มีโอกาสเป็นมะเร็ง 5-15% หากไม่ได้รักษามะเร็งอาจลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ หลอดลม กล่องเสียง หลอดอาหารทำให้มีกลืนอาหารลำบาก เสียงแหบ สำลักอาหาร กลืนเจ็บหรือหายใจลำบาก  หรือกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ บางครั้งอาจกระจายไปในเลือดและกระจายไปในอวัยวะไกลๆ ได้เช่น ปอดและกระดูก

รักษาไทรอยด์ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ผ่าตัดเร็ว หายเร็ว ไม่เรื้อรัง

 

มีก้อนที่คอ คอโต? เช็กก่อน รักษาก่อน!

 • สังเกตเห็นหรือคลำต่อมไทรอยด์โตผิดปกติ
 • เสียงแหบ กลืนลำบาก ซึ่งอาจพบได้ในกรณีที่เป็นมะเร็งไทรอยด์ลุกลามเข้าไปตรงเส้นประสาทที่ควบคุมเส้นเสียงหรือหลอดอาหาร
  ไอเรื้อรัง
 • รู้สึกแน่นบริเวณลำคอ
 • อาจมีอาการของภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ (Hypothyroidism) หรือภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism)
คำถาม ใช่ ไม่ใช่
 • สังเกตเห็นหรือคลำต่อมไทรอยด์โตผิดปกติ
 • เสียงแหบ กลืนลำบาก ซึ่งอาจพบได้ในกรณีที่มีการลุกลามเข้าไปตรงเส้นประสาทที่ควบคุมเส้นเสียงหรือหลอดอาหาร
 • ไอเรื้อรัง
 • รู้สึกแน่นบริเวณลำคอ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 2. รับบริการได้ที่แผนกหู คอ จมูก ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
 3.  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายในการให้เลือด หรือส่วนประกอบ
  ของเลือดชนิดต่างๆ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ค่าแพทย์ที่ปรึกษา Consult
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่แผนกหู คอ จมูก หรือโทร 0-5505-1724 ต่อ 4205-4206

แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ผ่าตัดหัวเข่า

ผ่าตัดเข่าเทียม พิษณุโลก แผลเล็ก เจ็บน้อย

การอักเสบของข้อเข่าหรือจากอุบัติเหตุผู้ป่วยจะรู้สึกปวดเวลาเดินหรือขึ้นลงบันได ถ้ามีความเสียหายรุนแรงขึ้นจะรู้สึกปวดแม้ขณะนั่งหรือนอน

อ่านต่อ »