พบแพทย์ทางไกล

พบแพทย์ทางไกล กับโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

✅ อยู่ที่ไหนก็พบแพทย์เฉพาะทางได้ ✅
เรื่องหาหมอเฉพาะทาง ตรงจุดด้านของสุขภาพจะไม่ใช่เป็นปัญหาอีกต่อไป

ปัจจุบันเทคโนโลยี หรือสื่อออนไลน์ได้พัฒนาก้าวหน้า เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่สำคัญทั้งด้านการสื่อสาร ธุรกิจ และเป็นเครื่องมือการขยายเศรษฐกิจ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ดูแลสุขภาพของท่าน หรือคนีท่คุณรักอยู่ที่ไหนก็เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ สำหรับด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั้นได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกเองได้นำประโยชน์นี้มาใช้ในการรักษาทางไกล เพื่อตรวจปรึกษาอาการเบื้องต้น โดยรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพตามระดับ BDMS โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ในทุกมิติ ถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้คำจำกัดความของคำว่า “การแพทย์ทางไกล” หรือ “Telemedicine” หมายถึง การจัดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์

อีกทั้งยังเกิดประโยชน์อย่างมากแก่คนไข้ ได้แก่

  • ประเมินอาการความรุนแรงของคนไข้ เพื่อแนะนำการรักษาได้ถูกต้อง
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาล
  • รวดเร็วเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้โดยทันที
  • หากเบื้องต้นประเมินอาการไม่น่ากังวล สามารถส่งยา หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ถึงหน้าบ้านคนไข้
  • อัปเดรตอาการของคนไข้ได้ตลอดหากมีข้อกังวลด้านสุขภาพ

องค์ประกอบที่สำคัญของ Telemedicine มี 4 ประการ ได้แก่

  • เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านการแพทย์
  • เข้าถึงคนไข้ได้ทุกพื้นที่ แก้ไขอุปสรรคทางภูมิศาสตร์หรือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จากสถานที่ห่างไกล
  • มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายชนิดมาใช้
  • มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการรักษาโรคให้ดีขึ้น

ขั้นตอนในการเข้ารักษาพบแพทย์ทางไกล

หาหมอ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
หาหมอรักษาทางไกล โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
#พบแพทย์ทางไกล 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞 📞🩺💊
อยู่ที่ไหน ก็ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้
✅ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านข้อความ / เสียง/ วิดีโอคอล
✅ รับคำวินิจฉัยและคำแนะนำ
✅ สอบถามข้อมูลสุขภาพอาการต่างๆ
✅ บริการจัดส่งยาให้ถึงบ้าน
✳️ พิเศษลูกค้าเก่า ฟรีค่าบริการ 550 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค.67
หมดความกังวลและสงสัยอาการที่คุณเป็นอยู่
📞 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1724
—————————————
แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ