ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม จังหวัดพิษณุโลก

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว ลุกเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง
เพราะทุกก้าวมีความหมาย อย่าทนกับอาการปวดเข่า

#ผ่าตัดข้อเข่าเทียมเทคนิคใหม่ ลุกเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่เจ็บปวด
ผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิกส์
ที่มีเคสผ่าข้อเข่าเทียมมากกว่า 200 รายต่อปี
หมดความกังวลและสงสัยอาการที่คุณเป็นอยู่
0-5505-1724 ต่อ 1203-1204
✅ ใช้วัสดุข้อเข่าเทียมที่มีคุณภาพ ไม่เกิดสนิม
✅ แพคเกจเหมาจ่ายสบายกระเป๋า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ได้รับการดูแลจากทีมระงับความเจ็บปวด วิสัญญีแพทย์ ให้การความคุมความเจ็บปวดโดยการควบคุมความเจ็บปวด
เฉพาะเส้นประสาทรับความรู้สึกที่ไปเลี้ยงข้อเข่า ไม่รบกวนเส้นประสาทควบคุมการเดิน และวิธีการให้ยาระงับปวด
โดยผู้ป่วยเป็นผู้ควบคุมการให้ยาระงับปวด ด้วยตนเองรวมถึงการใช้ยาลดอาการปวดร่วมกันหลายชนิด
👩‍⚕️ ได้รับการดูแลจากทีมกายภาพสอนการเคลื่อนไหวทั้งก่อนผ่าและหลังผ่าตัด
👨‍⚕️ ได้รับการดูแลจากทีมอายุรกรรม เรื่องภาวะลิ่มเลือดอุดตัน และการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด
หมดความกังวลและสงสัยอาการที่คุณเป็นอยู่
ติดต่อคลินิกกระดูกและข้อ
☎️ 0-5505-1724 ต่อ 1203-1204
ขั้นตอน…การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ระดับความเจ็บหลังจากได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
สถิติการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ตั้งแต่ปี 2019 – กันยายน 2023 รวมทั้งหมด 48 ราย

ปี พ.ศ. จำนวน (เข่า) ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
2019 4
2020 3
2021 8
2022 15
2023 18

จุดเด่นของผู้ป่วยผ่าเข่าที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

  • จัดการความเจ็บปวดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนกลับบ้าน
  • ป้องกันการเกิด ภาวะลิ่มเลือดอุดตันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • ติดตามคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัดระยะยาวพร้อมคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจนถึง 1 ปี
  • ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบการติดเชื้อหลังผ่าตัดเข่า

Reviews จากผู้รับบริการทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด 1 วัน
แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ