วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

รายละเอียดแพ็กเกจ

วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ คืออะไร
เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ HPV กลุ่มเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก อย่าง สายพันธุ์ 16 และ 18 รวมทั้งยังป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ อย่าง สายพันธุ์ 6 และ 11 อันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก ได้ถึง 70 %

ข้อดีของวัคซีน HPV
• ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไวรัส HPV
• ผลข้างเคียงน้อยมาก อาจมีอาการปวด บวม คัน ไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แต่หายได้เอง
• สามารถฉีดร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
• ป้องกันไวรัส HPV ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

หมายเหตุเพิ่มเติม
– ข้อควรระวังสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ ผู้ที่ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) ต่อสารประกอบในวัคซีน ผู้ที่มีอาการป่วย ติดเชื้อ ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหาย หญิงตั้งครรภ์
– ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ อาการบวมหรือแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ หน้ามืด เป็นลม
– กรณีคนไข้อายุต่ำกว่า 15 ปี แนะนำให้พบกุมารแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น โดยแนะนำให้ฉีด 2 เข็ม

แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ