ศูนย์บริการทางการแพทย์

dept-picture

คลินิกกุมารเวช

ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางเด็ก และมอบการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพแก่ทารก เด็กเล็ก และเยาวชน อย่างครบวงจร

er

ศูนย์อุบัติเหตุ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ ด้วยทีมแพทย์เวชศาตร์ฉุกเฉิน แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย โดยการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล

mc

คลินิกสุภาพสตรีและคุณแม่

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และครอบครัว ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จึงจัดตั้ง ศูนย์แม่และเด็ก, คลินิกกุมารเวช และคลินิกพัฒนาการเด็ก

20170522_health-exercise_1

คลินิกกระดูกและข้อ

“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน

ทีมแพทย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

บทความสุขภาพ