ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวช

ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางเด็ก และมอบการดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพแก่ทารก เด็กเล็ก และเยาวชน อย่างครบวงจร

ศูนย์อุบัติเหตุ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุ ด้วยทีมแพทย์เวชศาตร์ฉุกเฉิน แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ครบครัน ทันสมัย โดยการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากล

คลินิกจักษุวิทยา

ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเราช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่างโลกภายนอกกับร่างกาย

คลินิกทันตกรรม

พร้อมมอบบริการทางทันตกรรมแบบครบครัน เราให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวม

ทีมแพทย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

บทความสุขภาพ