คลินิกหัวใจ

คลินิกหัวใจ ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

แผนกคลินิกโรคหัวใจ หรือ Heart clinic โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ตั้งอยู่ชั้น 2 ของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกเปิดบริการรับตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ และรับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจทุกประเภท  มีแพทย์เชี่ยวชาญทางด้าน

อายุรกรรมโรคหัวใจทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

  • พญ. วริศรา เพชรวิภูษิต อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • นพ. พจน์ เจียรณ์มงคล อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • นพ. สุรพันธ์ พนมศักดิ์  อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
  • นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำอยู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
  • นพ. สรวิศ กังธีระวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำอยู่โรงพยาบาลค่ายนเรศวรมหาราช

เวลาเปิดให้บริการดังนี้

วันเสาร์ – อาทิตย์ 09.00-20.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)
วันจันทร์ – ศุกร์ 12.00-20.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

ติดต่อเรา

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เบอร์โทรติดต่อ 0-5505-1724 ต่อ 2204

 

บรรยากาศคลินิกหัวใจ

คลินิกอื่น ๆ