นพ.จีระศักดิ์ ทองเชื้อ อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

เวชศาสตร์ชะลอวัย ช่วยดูแลจากภายในสู่ภายนอก
แก้ไขปัญหาสุขภาพเฉพาะบุคคล อย่างตรงจุด 💪✨
#WellnessCenter ให้บริการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพผิวที่ครอบคลุมทุกความต้องการแบบเฉพาะบุคคล เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจากภายในสู่ความเปล่งปลั่งภายนอกทั้งชายและหญิง 👦🏻👩🏻
แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ