การใช้สิทธิเบิกประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

บริการด้านสิทธิการเบิกประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ดูแลตัวแทนประกันและผู้รับบริการด้วยความห่วงใยใกล้ชิด

สะดวก สบาย มีทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะทางดูแลผู้รับบริการที่ใช้สิทธิประกัน ขั้นตอนการดำเนินการที่รัดกุม มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย

สำหรับตัวแทนประกัน อาทิเช่น ของเยี่ยมพรีเมี่ยมแยกเด็ก และผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม พร้อมดูแลบริการผู้รับบริการอย่างเต็มที่

 

รายละเอียดเอกสารสำคัญ สำหรับใช้เบิกประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

อย่างครอบคลุม ดังนี้….

กรณีใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก

  • นำบัตร บัตรกรมธรรม์ บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการมายื่นกรณีผู้ป่วยนอก
  • ยื่นบัตรประกัน พร้อมกับบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกประกันสัมพันธ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเคลมพร้อมสำเนาบัตรการใช้สิทธิ เพื่อให้ผู้ป่วยลงนามยืนยัน
  • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะตรวจสอบข้อมูลในบัตรประกันพร้อมทั้งจะแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ป่วยทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์การใช้บัตรประกัน
  • เมื่อได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่แผนกการเงินจะให้ ผู้ป่วย เซ็นชื่อในใบเคลมรับรอง ในกรณีที่มีส่วนเกิน ผู้ป่วยจะต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเองนอกเหนือจากการใช้สิทธิประกัน (โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
  • กรณีที่ประกันไม่คุ้มครองหรือไม่ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้น ๆ ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่าย และนำใบเคลมรับรองพร้อมใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิกที่บริษัทประกันต่อไป

กรณีใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน

  • ยื่นบัตรประกัน พร้อมบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกประกันสัมพันธ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเคลมพร้อมสำเนาบัตรการใช้สิทธิ ให้ผู้ป่วยลงนาม
  • หลังจากเจ้าหน้าที่จะประสานงานกับบริษัทประกันฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าสามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้หรือไม่ (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
  • หากผู้ป่วยได้รับสิทธิประกัน FAX CLAIM ในวันที่ผู้ป่วยกลับบ้าน เจ้าหน้าที่แผนกประกันสัมพันธ์จะประสานข้อมูล ค่ารักษาพยาบาลและเอกสารใบเคลมรับรองที่แพทย์สรุปการรักษาพยาบาล ให้ทางบริษัทประกันฯ เพื่อพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย รวมทั้งพิจารณาให้กลับบ้านก่อนโดยไม่ต้องรอผลตอบกลับที่โรงพยาบาลหากการรักษานั้น ๆ มีข้อบ่งชี้ตามเงื่อนไข และหากมีส่วนที่ไม่คุ้มครองทางแผนกการเงินฯ จะแจ้งให้ทราบ และชำระส่วนเกินต่อไป (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิ FAX CLAIM ได้
ทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมรับรอง พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยนำไปยื่นเบิกกับบริษัทประกันต่อไป

แหล่งที่มา :

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รักษาโรคภูมิแพ้

รักษาโรคภูมิแพ้ พิษณุโลก

โรคนี้มีสาเหตุนึงมาจากพันธุกรรม ดังนั้นหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้น  และการแสดงอากาแพ้จะแสดงออกมาทางระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

อ่านต่อ »