แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

 

แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ระดับความปวด (0 – 10) โดย 0 หมายถึง ไม่ปวดเลย และ 10 หมายถึง ปวดมากจนทนไม่ได้

ระดับอาการข้อฝืด, ข้อยึด (0 – 10) โดย 0 หมายถึง ไม่มีอาการฝืดเลย และ 10 หมายถึง มีอาการฝืดมากที่สุด

ระดับความสามารถในการใช้งานข้อ (0 – 10) โดย 0 หมายถึง ทำได้ดีมาก และ 10 หมายถึง ไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นได้

หากคุณรวมคะแนนได้ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป

เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม

แนะนำให้เข้ามาพบแพทย์โดยด่วน

ผ่าตัดข้อเข่าเทียมเทคนิคใหม่ ลุกเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่เจ็บปวด ผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง

ติดต่อคลินิกกระดูกและข้อ
☎️ 0-5505-1724 ต่อ 1203-1204
แหล่งที่มา :