ห้อง VV.I.P ชั้น 7

ภาพบรรยากาศห้อง VV.I.P ชั้น 7

รายละเอียดห้อง VV.I.P ชั้น 7

ราคา: 10,000 บาท

ค่าห้องพัก : 7,200 บาท

พื้นที่ห้อง : 68 ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 800 บาท

ค่าพยาบาล : 1,000 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง