วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

รายละเอียดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

ราคา : 8,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 21/ธ.ค./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2024

เงื่อนไขการใช้บริการ
–  ราคานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
–  รับบริการได้ที่แผนกเด็ก ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
–  ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการ ยังไม่รวมค่าแพทย์
–  แพ็คเกจวัคซีนนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินได้ทุกกรณี
–  แพ็คเกจวัคซีนนี้ใช้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกเท่านั้น

รายการวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ
Hepatitis A
วัคซีนป้องกันโรคสุกใส
Chickenpox vaccine
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
Measles , Mumps , Rubella (MMR)
วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ
Encephalitis vaccine
วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ+ไอกรน+บาดทะยัก+ฮิป+โปลิโอ)
DTP+Hib+IPV

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

ซื้อแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้