โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2024

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2024

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2024

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2024

ราคา : 1,900 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 21/พ.ย./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2024

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ :

  • ไม่ควรอดนอน ไม่ควรดื่มสุราหรือกาแฟในคืนก่อนตรวจ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าความเป็นจริง
  • ควรใส่เสื้อที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
  • ถ้ามีการทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test) ควรใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวสะดวก
  • คุณสุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อน หรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
  • งดอาหารก่อนตรวจ 8-12 ชั่วโมง สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. รับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. เพื่อความสะดวกกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ โทร. 0-5505-1724 ต่อ 4201-4202

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2024

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2024

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้