โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานต่างประเทศ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานต่างประเทศ

Health check program For those who want to work abroad

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานต่างประเทศ

ราคา : 2,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 21/พ.ย./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2024

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ

ตรวจสุขภาพทุกประเทศ

ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

2,000 บาท

ตรวจสุขภาพสาธารณะ
รัฐเกาหลี ญี่ปุ่น

2,300 บาท

สามารถตรวจสุขภาพได้ทุกประเทศ

ยกเว้นประเทศอิสราเอล,บรูไน,ไต้หวัน, มาเลเซีย,ซาอุดิอาระเบีย

 

สามารถรอรับผลตรวจได้ภายใน 1 วัน

เอกสารที่ต้องใช้และการเตรียมตัว

  • บัตรประชาชนตัวจริง PASSPORT ตัวจริง /หรือตัวสำเนา
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  • งดอาหารก่อนเจาะเลือด 8-12 ชั่วโมง (ในกรณีตรวจไปประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง)
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ผู้รับบริการเป็นผู้หญิงต้องตรวจหลังประจำเดือนหมดเกิน 7 วัน

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานต่างประเทศ

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับไปทำงานต่างประเทศ

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้