ศูนย์รังสีวิทยา ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray)

ให้บริการตรวจทางรังสี คลื่นเสียงความถี่สูงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI, X-RAY มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย

ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) Read More »