คลีนิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

เวชศาสตร์ฟื้นฟู การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด