วิสัญญีแพทย์ ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

วิสัญญีแพทย์

วิสัญญีแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการให้ยาสลบ จะให้ยาระงับความรู้สึกเพื่อช่วยระงับความเจ็บปวด

วิสัญญีแพทย์ Read More »