คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง >
นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์

นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย์ ได้ที่

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724