คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง >
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

ความเชี่ยวชาญ : ระบบประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ 18.00-20.00 น. สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ได้ที่

หากต้องการนัดหมาย โทรติดต่อโดยตรงที่ โทร.0-5505-1771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724