คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  •  วุฒิบัตรเฉพาะทางระบบประสาทและสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.30  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724