คลินิกอายุรกรรม >
พญ.ศุภร จิตตเสถียร

พญ.ศุภร จิตตเสถียร

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคเลือด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร เวลา 13.00 – 17.00 น.
  • วันพุธ เวลา 08.30 – 17.30 น.
  • วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 20.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา09.00 – 15.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ศุภร จิตตเสถียร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724