คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง >
นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี

นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ เฉพาะทางตกแต่ง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
  • วุฒิบัตร General surgery + Plastic surgery แพทยศาสตร์รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.30-14.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สมศักดิ์ ศิริเทพทวี ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724