คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
นพ.ศิวาคม ชัยประเสริฐวิทย์

นพ.ศิวาคม ชัยประเสริฐวิทย์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ เวลา 09.00 – 17.30 น.
  • วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.00 น.
  • วันเสาร์ ออกตรวจ 08.30-12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ศิวาคม ชัยประเสริฐวิทย์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724