คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
นพ.สานิต แซ่ลิ้ม

นพ.สานิต แซ่ลิ้ม

ความเชี่ยวชาญ : ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา :

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรระบบทางเดินปัสสาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.สานิต แซ่ลิ้ม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724