คลินิกอายุรกรรม >
นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ

นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคเลือด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อายุรแพทย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาวิชาโลหิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ :

  •  วันจันทร์ 16.00-18.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724