คลินิกอายุรกรรม >
นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724