คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง >
นพ.ปรัชญา มากลิ่น

นพ.ปรัชญา มากลิ่น

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ เฉพาะทางตกแต่ง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ปรัชญา มากลิ่น ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724