คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 13.30 – 15.30  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724