คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
พญ.ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์

พญ.ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ เฉพาะทางเต้านม

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ปริญญา ปริญญาณัฏฐ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724