คลินิกอายุรกรรม >
พญ.พรรณวลัย พิศุทธกุล

พญ.พรรณวลัย พิศุทธกุล

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางระบบประสาท

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางระบบประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.พรรณวลัย พิศุทธกุล ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724