คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี

นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
  • อายุรศาสตร์โรคระบบกายหายใจ และภาวะวิกฤติการหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 13.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณัฐวัฒน์ จันทรังษี ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724