คลินิกอายุรกรรม >
นพ.ณัฐพงษ์ บุษบัน

นพ.ณัฐพงษ์ บุษบัน

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 07.30 – 08.30 และ 12.00 – 18.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 09.00  น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ณัฐพงษ์ บุษบัน ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724