คลินิกโรคหู คอ จมูก >
พญ.เมษญาวรรณ ศรีสวัสดิ์

พญ.เมษญาวรรณ ศรีสวัสดิ์

ความเชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.เมษญาวรรณ ศรีสวัสดิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1897

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724