คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.ลาภชัย เศรษฐะทัตต์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724