คลินิกอายุรกรรม >
นพ.จีระศักดิ์ ทองเชื้อ

นพ.จีระศักดิ์ ทองเชื้อ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ :

  • วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.
  • วันเสาร์ เวลา 08.00 – 10.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.จีระศักดิ์ ทองเชื้อ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724