คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง >
นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์ ได้ที่

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724