คลินิกกุมารเวช >
พญ.ฐิติรัตน์ ต่อสกุลศักดิ์

พญ.ฐิติรัตน์ ต่อสกุลศักดิ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 07.30-09.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.ฐิติรัตน์ ต่อสกุลศักดิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724