คลินิกกุมารเวช >
พญ.ฐิติรัตน์ ต่อสกุลศักดิ์

พญ.ฐิติรัตน์ ต่อสกุลศักดิ์

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2559 แพทยศาสตร์บัณฑิต ม.นเรศวร
  • พ.ศ.2564 วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พญ.ฐิติรัตน์ ต่อสกุลศักดิ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724