คลินิกกุมารเวช >
นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์

นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันอังคาร 17.00-20.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 9.00-13.00 , 17.00-20.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิชาญ กิตติประพันธ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกกุมารเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724