คลินิกสูตินรีเวช >
น.พ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

น.พ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 0-5505-1724 ต่อ 3204-3205

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724