คลินิกสูตินรีเวช >
นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์

ความเชี่ยวชาญ : สูติ-นรีแพทย์

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์-วันพฤหัส เวลา 07.30-16.30 น.
  • วันศุกร์ เวลา 07.30-12.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิชัย อรรถเวชวรุตม์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724