คลินิกศัลยกรรมกระดูก >
น.พ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

น.พ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

ศึกษาสาขา : ออร์โธปิดิกส์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2542 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2548 วุฒิบัติเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

  • เสาร์, 15.00 - 17.00 น.

ติดต่อนัดหมาย น.พ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...