คลินิกกระดูกและข้อ >
นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ระบบกระดูกและข้อต่อ

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออโธร์ปิดิก โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ :

  • วันเสาร์ เวลา 15.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724