คลินิกอายุรกรรม, คลินิกโรคไต >
พญ.วัชรา พิจิตรศิริ

พญ.วัชรา พิจิตรศิริ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคไต

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.วัชรา พิจิตรศิริ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-771

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724