คลินิกหัวใจ >
พญ.วริศรา เพชรวิภูษิต
พญ.วริศรา เพชรวิภูษิต

พญ.วริศรา เพชรวิภูษิต

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอายุรกรรมโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

 

ติดต่อนัดหมาย พญ.วริศรา เพชรวิภูษิต ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-724 ต่อ 2204

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724