คลินิกสูตินรีเวช >
พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง

ศึกษาสาขา : สูติ-นรีแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัติเฉพาะทางสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

ติดต่อนัดหมาย พญ.วลัยรัตน์ เข็มทอง ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-818

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724