ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
น.พ.อุดม วาริทนันท์

น.พ.อุดม วาริทนันท์

ศึกษาสาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ.อุดม วาริทนันท์ ได้ที่

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724