คลินิกกุมารเวช >
พ.ญ.เทพกัลยา ยันตดิลก

พ.ญ.เทพกัลยา ยันตดิลก

ศึกษาสาขา : กุมารแพทย์

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • พ.ศ.2533 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ. 2539 วุฒิบัติเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ม.มหิดล

ตารางออกตรวจ :

  • จันทร์ , 08.30 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
  • อังคาร, 08.30 - 12.00 น. และ 12.00 - 13.30 (สัปดาห์ที่2,4)
  • พุธ, 08.30 - 16.30 น.
  • พฤหัส, 08.30 - 12.00 น. และ 12.00 - 16.30 น.
  • ศุกร์, 08.30 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.
  • อาทิตย์, 09.00 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.เทพกัลยา ยันตดิลก ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทั่วไปของโรคในเด็กหรือหัตถการที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษที่ในการแก้ไขโรคต่างๆ

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1880

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...